τὸ ἥμερον καὶ μενετικὸν ἀσαλεύτως ἐπὶ τῶν ἐξητασμένως κριθέντων: καὶ τὸ ἀκενόδοξον περὶ τὰς δοκούσας τιμάς: καὶ τὸ φιλόπονον καὶ ἐνδελεχές.

ἔπιθι δὲ καὶ ὅσους ο δας, ἄλλον ἐπ̓ ἄλλῳ

 

(My adopted father: civilised, long-suffering, tranquil after long study and careful thought; never conceited about things considered to be honors, always diligent.

You will go like so many others you have known, another and another.)

Marcus Aurelius, 1.16 and 4.48; translations limping but my own.

2 thoughts on “Παρὰ το πατρὸς

Comments are now closed.